osnovan  2007. godine

      42000  VARAŽDIN,  Trakošćanska 24

 

ŽUPANIJSKI SAVEZ POLJOPRIVREDNIH UDRUGA

U 2015. godini rad Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije pomogli su:

Varaždinska županija, Grad Varaždin, Grad Varaždinske Toplice,

Općina Martijanec, Općina Maruševec

 

 

ZAHVALJUJEMO I NADAMO SE DALJNJOJ DOBROJ SURADNJI!

 

 

 

SPONZOR U 2016. GODINI

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                            

Izložbena kreacija Udruge “ŽIVOT” Društvo za biološko-dinamičko gospodarenje Ludbreg

· Trenutno okupljamo 18 poljoprivrednih udruga s područja Varaždinske županije

· Iza nas stoji oko 1.600 poljoprivrednih proizvođača okupljenih u 18 udruga

· Naše članice zastupaju interese gotovo svih grana poljoprivredne proizvodnje

· Zastupamo kako konvencionalnu tako i nekonvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju

· Čuvamo tradiciju našega sela i njegovih stanovnika

Tekstualni okvir: “Jedino zemljoradnik koji vjerno posije sjeme u proljeće može u jesen požnjeti plodove.”
- B.C. Forbes